Leczenie depresji – w trosce o zdrowie psychiczne kobiet

Kobieta wyglądająca przez okno

W naszym ośrodku w Warszawie podejmujemy się leczenia depresji ze względu na wyraźny wzrost liczby osób potrzebujących pomocy w tym zakresie. Szacuje się, że depresja występuje dwukrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn, a przy tym uznawana jest za jedno z najczęściej występujących zaburzeń tego typu. Dlatego ważne jest dla nas to, by nieść pomoc wszystkim kobietom cierpiącym na depresję.

Osobom zmagającym się z depresją zapewniamy kompleksową pomoc terapeutyczną – umożliwiamy leczenie w ramach pobytu w naszym ośrodku lub formę dochodzoną dostosowaną do możliwości i potrzeb pacjentki.

 

Czym jest depresja?

Depresja to zaburzenie psychiczne, które wpływa przede wszystkim na nastrój. Osoba z depresją bez wyraźnej przyczyny może odczuwać chroniczne przygnębienie, smutek, a nawet obojętność czy nadmierną drażliwość. Długo utrzymujące się stany emocjonalne prowadzą do porzucenia swoich dotychczasowych zainteresowań czy stopniowego zaniechania aktywności w sferze zawodowej i społecznej.

Z reguły depresja występuje w formie epizodu depresyjnego trwającego minimum 2 tygodnie, jednak może utrzymywać się on miesiącami, a nawet latami. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że u osoby, u której już raz wystąpił taki epizod, po jakimś czasie pojawi się nawrót zaburzenia. Dlatego warto aktywnie przeciwdziałać depresji i podjąć się terapii, by wiedzieć, jak radzić sobie z tak trudnymi stanami. Nasi specjaliści pomagają w tym pacjentkom, które zdecydowały się na skorzystanie z pomocy prowadzonego przez nas ośrodka.

 

Jakie czynniki zwiększają ryzyko rozwinięcia się depresji?

Notowany w ostatnich latach wzrost liczby osób cierpiących na depresję wynika w dużej mierze z licznych czynników cywilizacyjnych, wśród których wymienić można przewlekły stres czy intensyfikację trybu życia. Na rozwój depresji wpływają też między innymi niektóre uwarunkowania neurobiologiczne. Wśród częstych przyczyn depresji należy wymienić te o charakterze psychologiczno-społecznym: utratę pracy, śmierć bliskiej osoby, krytyczną sytuację finansową itp. Depresja może pojawić się również jako skutek uboczny przyjmowanych leków lub towarzyszyć ciężkiej chorobie.

W naszym ośrodku wspieramy kobiety cierpiące na depresję niezależnie od okoliczności jej powstania i czynników sprzyjających jej rozwojowi. Jeśli nie masz pewności, czy potrzebujesz podjąć się leczenia depresji, dowiedz się, jakie objawy mogą o niej świadczyć.

 

Po czym rozpoznać, że cierpię na depresję?

Kobiety z depresją często zwracają uwagę na to, że nie są w stanie odczuwać przyjemności. Wśród najczęściej występujących objawów wskazujących na potrzebę konsultacji i rozważenia podjęcia się leczenia depresji wymienić można:

  • nieustające poczucie zmęczenia,
  • zaburzenia snu (zarówno bezsenność, jak i wydłużenie snu do kilkunastu godzin na dobę czy sen przerywany, trudności z zaśnięciem),
  • zaburzenia łaknienia (brak apetytu, nadmierny apetyt, spadek lub wzrost wagi),
  • wahania nastroju, niepokój, lęki, trudności z koncentracją, obniżone poczucie własnej wartości,
  • myśli samobójcze.

Należy jednak odróżnić depresję, w której stany emocjonalne są nieadekwatne do zaistniałych sytuacji, od naturalnie występujących reakcji emocjonalnych, np. długo utrzymującego się smutku po stracie. W rozróżnieniu pomocna może okazać się konsultacja ze specjalistą.

 

Jak wygląda leczenie depresji?

Pierwszym krokiem w leczeniu depresji jest postawienie diagnozy. Wówczas możliwe jest rozpoczęcie terapii w celu zatrzymania rozwoju zaburzenia i przywrócenia pacjentce funkcjonowania sprzed choroby. Niekiedy oprócz spotkań z terapeutą konieczne jest włączenie leczenia farmakologicznego.

W naszym ośrodku prowadzimy terapię kobiet cierpiących na depresję i zapewniamy zarówno opiekę psychoterapeutów, jak również odpowiednie wsparcie psychiatryczne. Chcemy towarzyszyć naszym pacjentkom w całym procesie zdrowienia.

Jeżeli czujesz, że depresja dotknęła Ciebie lub bliską Ci osobę, skontaktuj się z ośrodkiem i zapytaj o szczegóły udzielanej przez nas pomocy.