Leczenie narkomanii – droga do wyjścia z nałogu

Osoba paląca joint-a

Liczba osób wymagających leczenia narkomanii rośnie z roku na rok mimo starań służb odpowiedzialnych za usunięcie z obiegu substancji zakazanych. Już pierwsza styczność z narkotykami może okazać się wejściem na drogę uzależnienia, a skutki dla osoby zmagającej się z nim są często tragiczne.

Wśród konsekwencji wynikających z nieleczonej narkomanii należy wymienić m.in.: długotrwałe zmiany w mózgu, zwiększenie ryzyka wystąpienia zawału, udaru czy zatorów żylnych oraz poważne uszkodzenia wątroby i nerek. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych stanowi dla narkomana nie tylko źródło problemów zdrowotnych, ale też problemów społecznych, prawnych i psychologicznych. Ponadto nałóg nie tylko dotyczy narkomana, lecz również jego rodziny i najbliższego otoczenia. Pod wpływem substancji psychoaktywnych zmienia się bowiem zachowanie, sposób postępowania i myślenia osoby uzależnionej.

W Ośrodku Terapii Wenus zajmujemy się kompleksowym leczeniem narkomanii kobiet. Jest to długotrwały proces wymagający całościowego podejścia do pacjentki, możliwego wyłącznie dzięki współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli zauważyłaś u siebie problem z narkotykami lub podejrzewasz, że bliska Ci osoba może cierpieć na narkomanię, umów się do nas na konsultację.

 

Narkomania – czym się charakteryzuje?

Uzależnienie od narkotyków definiuje się jako nawracające zaburzenie charakteryzujące się kompulsywnym poszukiwaniem narkotyków i ich ciągłym zażywaniem pomimo szkodliwych konsekwencji. Jest najpoważniejszą formą pełnego spektrum zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Narkomanię uważa się zarówno za złożone zaburzenie mózgu, jak i za chorobę psychiczną, a powoduje ją wielokrotne stosowanie narkotyków. Stymulują one ośrodek nagrody w mózgu i uniemożliwiają normalny przepływ informacji.

Objawy nieleczonej narkomanii mogą znacznie różnić się w zależności od predyspozycji indywidualnych osoby uzależnionej oraz od rodzaju zażywanej substancji. Chorzy mają tendencję do nagłych zmian nawyków i silnych wahań nastroju (od ekstremalnego pobudzenia, przez napady złości, aż po głęboką apatię). Widoczne mogą być również zmiany w wyglądzie zewnętrznym, m.in.: nagła utrata wagi, zmiany skórne czy przekrwione oczy. Lista symptomów świadczących o uzależnieniu jest obszerna i różnorodna, dlatego najważniejsza jest obserwacja osoby, której może dotyczyć problem bycia w nałogu. Wszelkie budzące wątpliwość objawy warto skonsultować ze specjalistą, by nie przegapić szansy na pomoc choremu.

 

Etapy rozwoju narkomanii

Narkomania jest chorobą zaostrzającą się stopniowo. Okazjonalne zażywanie narkotyków (np. podczas imprez czy spotkań towarzyskich) może początkowo nie budzić podejrzeń ani u samej uzależnionej, ani u jej bliskich. Łatwo zatem przegapić początek rozwijającego się nałogu. Zwykle wszystko zaczyna się od tzw. miękkich narkotyków, czyli np. marihuany, jednak fascynacja zażywanymi środkami rośnie, gdy kobieta zaczyna traktować je jako sposób na poprawę humoru i przyjmować je w coraz większych ilościach. Fazę ostrzegawczą rozpoznajemy, gdy osoba uzależniona zaczyna podświadomie szukać okazji, aby sięgnąć po narkotyk. Dzieje się tak, ponieważ po zażyciu go kobieta ma wyraźnie lepsze samopoczucie. Z tego powodu może zaczynać też zażywać narkotyki w samotności.

Faza krytyczna rozpoczyna się wraz z utratą przez osobę uzależnioną kontroli nad ilością zażywanych narkotyków, co przekłada się często na znaczne zaniedbania w zakresie wszelkich obowiązków. Problem z uzależnieniem staje się wówczas widoczny i uciążliwy dla samej kobiety, jak również dla jej bliskich. Na tym etapie kobieta może wielokrotnie obiecywać zerwanie z nałogiem, jednak zwykle nie jest w stanie dotrzymać złożonych obietnic i – nawet po dłuższym czasie abstynencji – stale powraca do zażywania narkotyków.

W fazie chronicznej uzależniona kobieta zażywa narkotyki ciągami – często zaczyna w ten sposób dzień – a jakakolwiek przerwa powoduje silne objawy abstynencyjne. Zwiększa też dawki zażywanych narkotyków ze względu na rosnącą tolerancję. W efekcie organizm kobiety jest wyniszczony – dochodzi do pogorszenia zarówno stanu fizycznego, jak i psychicznego. Ostateczne efekty nieleczonej narkomanii są dramatyczne i uwzględniają m.in. choroby psychiczne oraz śmierć z przedawkowania.

 

Najczęściej zażywane narkotyki

Kobieta plącząca przy ścianieDo naszego ośrodka leczenia narkomanii w Warszawie trafiają kobiety uzależnione od różnego typu substancji psychoaktywnych. Nasze pacjentki najczęściej zmagały się z uzależnieniem w wyniku zażywania substancji z następujących grup:

  • kanabinole: marihuana, haszysz,

  • substancje halucynogenne (psychodeliki): LSD, grzyby halucynogenne, MDMA, meskalina, harmina, DMT, AMT,

  • psychostymulanty: kokaina, mefedron, amfetamina, metaamfetamina, ecstasy (MDMA),

  • opioidy: heroina, morfina,

  • dopalacze.

Kobiety znacznie szybciej niż mężczyźni doświadczają negatywnych konsekwencji społecznych, psychologicznych i zdrowotnych nałogu, dlatego decyzję o leczeniu należy podjąć stosunkowo szybko. Do naszego ośrodka przyjmujemy niezależnie od rodzaju przyjmowanej substancji czy etapu rozwoju choroby, dlatego w razie wystąpienia niepokojących objawów – prosimy o niezwłoczny kontakt.

 

Jak przebiega leczenie narkomanii?

Proces leczenia narkomanii jest długotrwały i często niełatwy. Przeprowadzony musi być w specjalistycznym ośrodku, który jest w stanie zapewnić osobie uzależnionej odpowiednią opiekę medyczną. Bardzo ważna jest świadoma decyzja osoby uzależnionej o chęci wyjścia z nałogu. Jest to pierwszy, jednakże najtrudniejszy krok.

W następstwie tego chory wysyłany jest na odwyk obejmujący detoks narkotykowy oraz rozpoczyna terapię dopasowaną do swoich potrzeb. Głównym celem detoksykacji jest wydalenie z organizmu wszystkich niebezpiecznych substancji. Terapia najczęściej odbywa się w zamkniętym ośrodku pod czujnym okiem lekarzy oraz psychoterapeutów, którzy są przygotowani teoretycznie i praktycznie na każdą ewentualność i reakcję osoby uzależnionej.

Poza terapią ważna jest również resocjalizacja pacjentki. W ośrodku podejmowane są działania pozwalające przygotować osobę uzależnioną do ponownego wejścia do społeczeństwa. Dzięki temu istnieje szansa na to, by po zakończeniu leczenia narkomanka prowadziła normalne życie bez sięgania po substancje zakazane.

 

Jaką pomoc oferujemy osobom uzależnionym od narkotyków?

Kobieta z tabletkąW naszej fundacji oferujemy terapię stacjonarną (4-tygodniowy pobyt w ośrodku zamkniętym) oraz ambulatoryjną (dochodzącą: w trybie dziennym, popołudniowym lub weekendowym). Sporządzamy autorski i indywidualny program terapeutyczny, aby udzielić pacjentce wszelkiej pomocy niezbędnej do wyjścia z nałogu.

Proces leczenia narkomanii wspieramy, organizując szeroki zakres warsztatów i zajęć (m.in. ruchowych i relaksacyjnych) oraz dbając o zdrowe odżywianie naszych pacjentek. Uzależnione kobiety mają również możliwość skorzystania z konsultacji z zatrudnianym przez nas Recovery Coachem. Z kolei po zakończonej terapii możliwe jest dołączenie do działającej przy naszym ośrodku grupy wsparcia.