Z czym się zmagają dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych?

ojciec alkoholik

 

Okres dziecięcy i nastoletni kształtuje nas na całe życie. Oznacza to, że nieprzepracowane traumy nabyte w domu dysfunkcyjnych DDD odczuwają w codziennym życiu. Z czym się zmagają dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i gdzie mogą szukać pomocy?

Kim są DDD?

W Polsce szerzej jeszcze występuje określenie DDA – dorosłe dzieci alkoholików, które stanowią podgrupę w ramach DDD. Osoby, które wychowały się i dorosły w rodzinach dysfunkcyjnych, określane są mianem dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Rodzina dysfunkcyjna to nie tylko rodzina z problemem alkoholowym, ale również zaburzona z innych powodów – problemów psychicznych jej członków, nierównowagi w emocjach w niej panujących, przemocy słownej. Jeszcze mniejszą podgrupę stanowią rodziny patologiczne, w których występują nomen omen patologie – przemoc fizyczna, wykorzystanie seksualne, alkoholizm czy narkomania.

Jakie problemy mają dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych?

Jak wspomniano na wstępie, okres spędzony w domu dysfunkcyjnym ma znamienne skutki dla dzieci – odczuwają je do końca życia i niemal zawsze konieczna jest terapia a często także leczenie depresji. Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych:

  • często mają niskie poczucie własnej wartości, przez są bardziej podatne na wiele negatywnych emocji oraz trudniej im sobie z nimi radzić;
  • cierpią przez zaburzenia osobowości – stany lękowe, depresyjność – będące skutkiem traum z dzieciństwa;
  • często nie potrafią mówić o swoich emocjach, lekceważąc je nawet w osobistej ocenie.

To wszystko zaś przekłada się na znamienne skutki w każdej dziedzinie życia – ponieważ umiejętność radzenia sobie ze swoimi uczuciami i komunikacji jest potrzebna każdemu. DDD odczuwają więc problemy przede wszystkim w swoich własnych rodzinach. Ciężko im zbudować trwały związek, od zbudowania zaufania poczynając. Ponieważ mocniej reagują na stres, tracą na tym także pod względem zawodowym. Terapia jest dla nich bardzo pomocna – wielu osobom pozwala przepracować traumy i powrócić do zdrowia, a dzięki temu – utrzymać równowagę i żyć szczęśliwiej.