Jak pomóc uzależnionej osobie, która tej pomocy nie chce?

 

Kobieta z alkoholem

 

Ten wpis powstał z myślą o Rodzinach i Przyjaciołach, którzy podejrzewają problem uzależnienia u bliskiej im Kobiety.

Czują często bezradność, zmęczenie oraz zrezygnowanie. Wiele razy podejmowali próby rozmowy, zakazy, prośby, błagania, tłumaczenia.

Przepełnia Ich poczucie winy, że nie potrafią pomóc a problem nałogu tylko się nasila.

Wierzyli w obietnice poprawy, zaprzestania sięgania po używki.

Efektu nie było lub tylko na krótką chwilę i znowu to samo.

Towarzyszy Im często poczucie wstydu, żalu oraz złości.

Dramaty polskich rodzin często rozgrywają się w czterech ścianach.

Czy jest to Tobie bliskie? Jeśli tak, ten wpis jest z pewnością dla Ciebie.

Czy na pewno nie można nic zrobić ?

Jak pomóc uzależnionej Kobiecie, która tej pomocy nie chce ?

Bardzo skutecznym narzędziem jest przeprowadzenie INTERWENCJI WOBEC UZALEŻNIONEJ KOBIETY.

W 90 przypadkach na 100, dobrze przygotowana interwencja kończy się SUKCESEM czyli podjęciem leczenia w ośrodku odwykowym. To niezwykle wysoka skuteczność.

Interwencja często też  nazywana jest  pierwszym krokiem do wyjścia z choroby, jaką jest uzależnienie.

Jaki jest cel interwencji ?

Celem jest podjęcie leczenia odwykowego przez uzależnioną Kobietą oraz zorganizowanie pierwszego kontaktu z placówką Leczenia Uzależnień.

Leczenie odwykowe odbywa się w Ośrodku Uzależnień w formie stacjonarnej – najczęściej pobyt 28 dniowy ( zalecana jest później kontynuacja – terapia grupowa 1 raz w tygodniu )

bądź w trybie ambulatoryjnym  – terapia grupowa 2 x tygodniu i 1 x tygodniu spotkanie indywidualne.

Kto uczestniczy w spotkaniu interwencyjnym?

W spotkaniu uczestniczy rodzina oraz osoby bliskie Kobiecie uzależnionej. Zalecamy  od 2 do 5 osób.

Natomiast nie powinny uczestniczyć w niej osoby skonfliktowane z Kobietą oraz małe dzieci.

Czy może w nim uczestniczyć mediator lub psychoterapeuta?

Klasyczne założenie interwencji jest takie, iż przeprowadza się ją w domu. Ma ona pokazać siłę rodziny, która zbiera się by pomóc ukochanej Kobiecie.

Jeśli wprowadzilibyśmy osobę trzecią, obcą np. mediatora , wówczas uzależniony najczęściej nie chciałby rozmawiać.

Natomiast każdy przypadek rozważamy indywidualnie .

Jak wygląda profesjonalne przygotowanie rodziny do przeprowadzenia interwencji?

Przygotowanie rodziny i bliskich do interwencji obejmuje kilka spotkań ( od 2 do 5, w zależności od indywidualnego przypadku oraz tego ile osób bierze w nim udział).

Na pierwszym spotkaniu ustalamy liczbę osób, która będzie brała udział w interwencji oraz  osobę prowadzącą. Analizujemy sytuację uzależnionej Kobiety. Rodzina otrzymuje również wsparcie.

Na drugim i kolejnych spotkaniach wymagane jest uczestnictwo wszystkich osób. Przygotowujemy konkretny scenariusz spotkania. Odbywamy próbę bądź próby.

Rodzina i bliscy dostają również informacje jak zadbać o siebie oraz jak wspierać uzależnioną Kobietą w trakcie trwania terapii.


Jakie są etapy całego procesu ?

I Przygotowanie i zaplanowanie interwencji.

II Przeprowadzenie próby / prób- spotkanie interwencyjne z uzależnioną osobą.

III Pomoc w dotarciu do placówki Leczenia Uzależnień.

IV Wsparcie uzależnionej Kobiety w trakcie trwania terapii.

V Zadbanie o siebie.

Czy konieczne jest dobre przygotowanie się do interwencji i odbywanie prób?

Tak, jest to konieczne. Od dobrego przygotowania, w tym próby / prób w dużej mierze zależy skuteczność spotkania interwencyjnego.

Od czego zacząć takie spotkanie?

Od powiedzenia, że nam zależy na uzależnionej osobie, że ją kochamy, że jest dla nas ważna.

O czym mówimy na sesji interwencyjnej ?

– przede wszystkim o tym, że nam zależy na osobie uzależnionej

– faktach związanych z jej uzależnieniem

– kiedy i gdzie ma się udać po pomoc w leczeniu choroby

– każdy z uczestników zaznacza , że oczekuje konkretnej decyzji osoby uzależnionej w sprawie leczenia

– ultimatum stosujemy wówczas, gdy kobieta nie zgodzi się na pierwszą wizytę w placówce Leczenia Uzależnień i tu musimy pamiętać o konsekwencji : stosujemy wyłącznie ultimatum, które jesteśmy w stanie na dany moment spełnić.

Jak rozmawiać z osobą uzależnioną podczas spotkania?

Przede wszystkim NIE OCENIAMY, NIE KRYTYKUJEMY, NIE WYPOMINAMY. Spotkanie przebiega w ŻYCZLIWEJ atmosferze. Opieramy się wyłącznie na FAKTACH związanych z uzależnieniem. Mówimy również o swoich uczuciach.

Natomiast jesteśmy KONSEKWENTNI – nie rzucamy słów na wiatr.

Jak zapanować podczas spotkania nad swoimi emocjami?

Jest to bardzo trudne. Natomiast, jeśli chcemy by rozmowa przyniosła oczekiwany efekt, nie możemy : KRZYCZEĆ, PODNOSIĆ GŁOSU czy OSKARŻAĆ. Gdyby tak się stało, wówczas  spotkanie interwencyjne przerodziłoby się w kolejną rodzinną kłótnię.

Gdy ponoszą nas emocje, lepiej wyjść na chwilę, wziąć kilka oddechów.

Miejmy też cały czas na uwadze jaki jest CEL SPOTKANIA :  pomoc uzależnionej Kobiecie a nie nasze  pretensje.

Niezwykle pomocne również może okazać się przeprowadzenie próby bądź prób przed spotkaniem.

Czego powinno się unikać podczas takiej rozmowy?

Unikamy oceniania, krytykowania, pretensji i oskarżeń. Staramy się również nie podnosić głosu, krzyczeć. Pamiętajmy, że interwencja nie jest kolejną awanturą rodzinną oraz że przebiega w życzliwej atmosferze.

Ile powinna trwać sesja interwencyjna?

Różnie. Nie ma limitów czasowych. Rozmowa interwencyjna nastawiona jest na cel. Kończymy spotkanie wówczas, gdy zostaną podjęte konkretne decyzje.

Od czego zależy skuteczność interwencji?

W dużej mierze od dobrego przygotowania w tym przeprowadzenia odpowiedniej ilości prób.

Duży wpływ ma również atmosfera, w której odbywa się spotkanie.

Pamiętajmy również o konsekwencji.

PODSUMOWANIE

Czym jest interwencja?

– pomaganiem osobie, która tej pomocy nie chce

– skutecznym narzędziem motywacyjnym

– konfrontacją

– specjalnie przygotowanym działaniem, podjętym przez osoby najbliższe osobie z problemem uzależnienia ( członkowie rodziny, przyjaciele)

– przebiega w ŻYCZLIWEJ atmosferze
– ma RZECZOWY i KONKRETNY charakter
– ma określoną strukturę, zasady i przebieg

Czym nie jest interwencja?

– kolejną awanturą rodzinną
– okazją do wzajemnych oskarżeń i pretensji
– dyskusją na temat czym jest a czym nie jest uzależnienie
– dyskusją o powodach picia
– konfrontacją na temat czy spożywanie używki jest normalne czy jest już chorobą

– sesją terapeutyczną
– diagnozą uzależnienia

WARUNEK KONIECZNY

Osoba uzależniona nie może być pod wpływem substancji w trakcie przeprowadzania spotkania interwencyjnego.

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY W PRZYGOTOWANIU DO PRZEPROWADZENIA INTERWENCJI, ZADZWOŃ

572 570 386

JESTEŚMY PO TO BY TOBIE POMÓC